Потписан Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији оснивач је Град Зрењанин

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура и председница Синдиката запослених у стамбено-комуналној делатности града Зрењанина Маја Голић потписали су данас Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији оснивач је Град Зрењанин. Овај колективни уговор важан је сегмент обезбеђивања и заштите права радника и представља основ за закључивање или усклађивање колективних уговора код послодаваца. Потписивању су присуствовали помоћница градоначелника Јелена Травар Миљевић и председник Савеза самосталних синдиката за град Зрењанин и општине Сечањ, Тител и Житиште Миленко Вујовић
 
 
 
Потписивању уговора претходило је неколико преговарачких састанака, а намера града била је да тако значајно питање буде решено на прави начин, у складу са друштвено-економским условима у којима живимо. Приликом преговарања посебна пажња посвећена је питању утврђивања елемената за зараду, накнаду зараде и друга примања запослених, накнаде трошкова, јубиларне награде, солидарне помоћи, дужине трајања годишњих одмора и плаћеног одсуства, где је постигнут задовољавајући резултат, како за учеснике преговора, тако и за запослене у јавним и јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град Зрењанин. 
 
Радна група за учешће у преговорима за закључивање Посебног колективног уговора образована је и именована од стране градоначелника Зрењанина почетком марта ове године.  
 
 
 
 
Сваком јавном предузећу остављена је могућност да, спрам својих финансијских могућности, дефинише и већа права од права која даје овај Колективни уговор, а у складу са законом. 
 
Приликом израде Колективног уговора у разматрање су узете све сугестије обе преговарачке стране, те је сам Колективни уговор у великој мери промењен у односу на претходно важећи и у исти су уврштени сви анекси Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, чије је важење од 25. марта 2021. године продужено на период од још три године.
 
Колективни уговор који је данас потписан, закључен је на период од три године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6136/Simo_Salapura_sa_sindikatom_0.jpg