Седница Скупштине града - град започиње нови инвестициони циклус,изабрана два нова руководиоца у ЈП и установи и нови члан Градског већа

Скупштина
Предлог Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција, избор два нова руководиоца у јавном предузећу и јавној установи, избор члана Градског већа, образовање Градске изборне комисије, обележили су данашње 11. заседање Скупштине града Зрењанина, одржано у сали Културног центра Зрењанина, под председавањем Чедомира Јањића. 
 
Укупан износ планираних кредитних средстава, намењен новом обимном инвестиционом циклусу Града Зрењанина износи скоро пола милијарде динара - 491.434.000 динара. За израду техничке документације за различите пројекте, Град Зрењанин планира кредитна средства у износу од 62.755.000 динара. У питању су инфраструктурни пројекти који се тичу санације, реконструкције и изградње саобраћајница, атмосферске канализације, канализационе и водоводне мреже, побољшања енергетских својстава објеката и санације градске депоније. 
 
 
 
 
За извођење различитих грађевинских радова, град планира кредитна средства у износу од скоро 400 милиона динара (398.679.000) и ради се о више капиталних и комуналних инвестиција. Најзначајније су друга фаза санације и адаптације Градског стадиона - капитална спортска инвестиција (износ средстава за учешће града 119.042.000 дин) - затим радови на комплетној реконструкцији улица, тротоара и бициклистичких стаза на територији града (100.000.000 дин), радови на бушењу бунара и изградња канализације у неколико насељених места, реконструкција водоводне мреже у градском насељу “Ружа Шулман”, комунално опремање индустријске зоне “Југоисток” и комунално опремање избегличког насеља у Клеку. 
 
Такође, 30 милиона динара кредита намењено је за прибављање земљишта у јавну својину путем експропријације, за потребе различитих инфраструктурних пројеката. 
 
 
 
 
Заменик градоначелника Саша Сантовац, у изјави датој након седнице, рекао је да се буџет Града Зрењанина пуни на задовољавајућ начин, те да је, на основу сагласности Министарства финансија Владе Србије, Граду Зрењанину омогућено кредитно задужење у износу нешто већем од 491 милион динара.
- То говори да приходи у нашем буџету, сагледани и од стране Министарства финансија, задовољавају и остварују могућност за кредитно задужење. Скоро 3 милијарде динара су приходи у првих 6 ипо месеци, што показује да се буџет града добро пуни. Циљ кредитног задужења је да у наредном периоду допринесе да буџет града буде још већи, јер преко 100 милиона динара улажемо у нове пројекте и инвестиције, а такође улажемо и у озакоњење објеката и експропријацију, што ће омогућити градњу нових путева, инвестиција, повећати и обим грађевинске делатности, омогућити нова запошљавања и допринети стварању другачије и боље слике града Зрењанина - истакао је Сантовац. 
 
Одлуком Скупштине, на место в.д. директора ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, уместо преминулог Горана Старчевића, именован је Александар Мартинов, мастер економиста, док је у Јавној установи ''Спортски објекти'' Бојана Мијатова, који је поднео оставку из личних разлога, због промене места пребивалишта, наследио в.д. директор Данијел Шебез, дипл. економиста.
 
Уместо Славише Влачића, који је поднео оставку на ту функцију, за новог члана Градског већа изабран је Драган Ћапин, који је у претходном мандату вршио функцију помоћника градоначелника. Предлог за избор Ћапина изнео је градоначелник Симо Салапура, а потом је нови градски већник изабран тајним гласањем.
 
 
 
 
Доношењу Одлуке о измени и допуни Одлуке о пословном простору града Зрењанина, приступило се из потребе измене члана којим се регулише питање обезбеђивања средстава обезбеђења потраживања закупнине, која су закупци којима је истекао уговор, дужни да доставе пре закључења продужења уговора о закупу.
 
Усвајањем предлога измена и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину, опредељене су за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини три парцеле у насељеним местима Меленци, Клек и Чента, а намењене су индивидуалном и породичном становању, као и мешовитој намени.  
 
Одборници су већином гласова усвојили извештаје о пословању ЈКП “Водовод и канализација” и  ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин и Извештај о раду Месних заједница за 2020. годину. Усвојено је и неколико кадровских решења која се тичу разрешења и именовања појединих чланова одбора у шест школа на територији Града Зрењанина. 
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6140/Skupstina_31072021_0.jpg