Граду Зрењанину 11,5 милиона динара за пројекте унапређења енергетске ефикасности, у оквиру конкурса НИС “Заједници - заједно”

Граду Зрењанину опредељена су средства у укупном износу од 11,5 милиона динара за пет пројеката унапређења енергетске ефикасности, у оквиру конкурса НИС “Заједници - заједно”. Како би одговорила на потребе заједнице чији је део, компанија НИС је у 2021. години подржала 29 пројеката у области екологије и заштите животне средине у укупној вредности од 107,5 милиона динара. 
 
Пројекти ће бити реализовани у 12 градова и општина - осим у Зрењанину још у Београду, Новом Саду, Пожаревцу, Нишу, Чачку, Панчеву, Кикинди, Кањижи, Новом Бечеју, Србобрану и Житишту, а усмерени су на замену котлова, смањење загађења, унапређење енергетске ефикасности, соларну енергију и уређење јавних парковских површина.
 
На територији Града Зрењанина пројекти ће бити реализовани у Народном музеју, Специјалној болници за рехабилитацију “Русанда” у Меленцима, као и у три основне школе у насељеним местима - Лукићеву, Елемиру и Ченти. Компанија НИС на овај начин подржава и препознаје активности које Град Зрењанин реализује у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, пратећи “Зелену агенду” Републике Србије.     
 
 
1. Народни музеј Зрењанин
Замена расвете енергетски ефикасним LED осветљењем у простору сталне поставке, административном делу и депоима, чиме се остварују уштеде у потрошњи електричне енергије и у великој мери штити музејска грађа смањењем емисије топлоте.
2.000.000,00 дин.
 
2. ОШ “Бранко Ћопић” Лукићево
Замена дотрајалих прозора и врата на објекту, чиме школа постаје знатно енергетски ефикаснија у односу на постојеће стање.
2.000.000,00 дин.
 
3. ОШ “Светозар Марковић Тоза” Елемир
Замена постојећег дотрајалог гасног котла и санација топловодне мреже од гасне котларнице до топлотне подстанице, у циљу ефикасније грејања објекта школе и смањења топлотних губитака.
3.000.000,00 дин.
 
4. Специјална болница за рехабилитацију “Русанда” Меленци
Замена дотрајалих прозора PVC профилима и замена осветљења новим енергетски ефикаснијим LED осветљењем у три павиљона болнице.
2.500.000,00 дин.
 
5. ОШ “Бранко Радичевић” Чента
Замена прозора, светларника и улазних врата новим PVC профилима, чиме се смањује потрошња мазута у грејној сезони.
2.000.000,00 дин.
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6229/NIS_Zajednici_zajedno_logo_0.jpg