Обавештење: ЈКП “Чистоћа и зеленило” и ЈКП “Пијаце и паркинзи” анкетирају кориснике о квалитету услуга

ЈКП „Чистоћа и зеленило” Зрењанин и ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин обавештавају суграђанке и суграђане да почињу са анкетирањем електронским путем о услугама које пружају. На основу Закона о комуналним делатностима и одговарајућим одлукама Града Зрењанина, јавна комунална предузећа су у обавези да омогуће грађанима, корисницима њихових услуга, да се изјасне о квалитету пружања комуналних услуга. Овакве анкете први пут су реализоване у 2020. години. 

ЈКП „Чистоћа и зеленило” 
 
ЈКП „Чистоћа и зеленило” спроводи анкету у периоду од 5. новембра до 6. децембра 2021. године о услугама које пружа (управљање и депоновање комуналног отпада, одржавање јавно-прометних и зелених површина, услуге зоохигијенске службе и услуге из погребне делатности). Кроз ову анкету, предузеће жели да чује мишљење о квалитету услуга које пружа и на тај начин унапреди комуникацију између грађана и комуналног предузећа. 
 
Упитник се може попунити електронским путем на званичном веб сајту (www.jkpciz.co.rs) предузећа - на линку https://www.jkpciz.co.rs/index.php/kontakt/anketa (приступом на сајт у делу “контакти”, те подменију “анкета”), Фејсбук страници (линк се налази на самом почетку ове објаве), те веб страници Града Зрењанина, страници “Огласи и конкурси” - на линку http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/oglasi-i-konkursi
 
Додатне информације у вези са испитивањем задовољства корисника комуналних услуга могу се добити путем бесплатне инфо линије 0800/000-023 и контакт телефона 023/523-640 или и-мејл адресе: prmanager@jkpciz.co.rs
 
У предузећу се унапред захваљују свим грађанима града Зрењанина и насељених места на учешћу у овом испитивању.
 
 
ЈКП “Пијаце и паркинзи” 
 
ЈКП “Пијаце и паркинзи” објавило је Јавни позив и обавестило јавност да ће поступак изјашњавања корисника њихових услуга спровести у периоду од 5. новембра до 7. децембра 2021. године, путем анкете на сајту предузећа. 
 
На веб адреси www.pijaceiparkinzizr.rs, у делу “Пијаце” https://www.pijaceiparkinzizr.rs/anketa-pijace/ и делу “Паркинзи” https://www.pijaceiparkinzizr.rs/anketa-parkiranje/ , налазе се анкете, чије ће попуњавање послужити за прикупљање података и информација од значаја за сагледавање потреба корисника услуга и предузимања даљих активности у овој области. 
 
Мишљење грађана, истичу у том предузећу, је важно и пристигли одговори, исказани предлози и ставови биће размотрени, ради изналажења најбољих решења када је у питању квалитет вршења услуга од стране овог, али и других градских јавних комуналних предузећа. 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6276/Grad_0.jpg