Градња канализације у насељеним местима: радови у Елемиру и Клеку, скоро 100 милиона динара издвајања у овој години

Настављени су радови на изградњи канализационе мреже у Елемиру, предстоје у Клеку, а само у овој години издвајања за радове у насељеним местима на територији града износе скоро 100 милиона динара. У питању су средства намењена изради пројектне документације и радовима на терену, а активности се настављају и у Арадцу и Лазареву. 
 
У Лазареву је у току израда препројекта мреже, тај посао вредан је 4,8 милиона динара, док се за насељено место Арадац ради техничка документација за изградњу канализационе мреже са потисним цевоводом до Зрењанина и радови се очекују у току ове године. Град Зрењанин је за ту намену добио наменска средства из буџета АП Војводине у износу од 5,3 милиона динара, док ће из буџета града бити издвојено још 1,2 милиона динара, до укупне процењене вредности пројекта од 6,5 милиона динара.
 
 
 
У Клеку и Елемиру дужина изграђене канализације приближава се пројектованој, с високим процентом изграђености. У километрима, Клек је добио 21,5 км мреже (преостало још 3,6 км), а Елемир 27 км (преостало још 5,8 км). Радови у Елемиру изводе се у оквиру слива 7 канализационе мреже у том селу, планирано је да трају 90 дана и обухватају делове Пролетерске улице, Бошка Мијатова, Здравка Челара, Партизанске и Иве Лоле Рибара, у укупној дужини од 1.416 метара. Њиховим завршетком, покривеност канализационом мрежом у овом насељеном месту износиће 86 процената. Целокупна досад изграђена мрежа у Елемиру је у функцији, мештани је користе, па ће се њима након завршетка изградње придружити и мештани поменутих улица.
 
Вредност радова износи око 22,5 милиона динара, средства је обезбедио Град Зрењанин, а извођач радова је ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.
 
 
 
Радови у оквиру треће фазе изградње канализационе мреже у Клеку, који ће ускоро започети, обухватају изградњу црпне станице у Улици Драгице Правице, потисног цевовода у дужини од 140 метара и гравитационе фекалне канализационе мреже у дужини од око 400 метара. И у овом месту у функцији је целокупна до сада изграђена канализациона мрежа, а завршетком поменутих радова покривеност мрежом у Клеку биће иста као у Елемиру - 86 процената. 
 
Вредност уговорених радова овде износи 8 милиона динара, средства је такође обезбедио Град Зрењанин.
 
У Меленцима и Ечки канализација је изграђена у обиму око половине, у дужини од 25,3 км (Меленци), односно 16,7 км (Ечка), а радови су делом изведени и у Лукићеву, Стајићеву и Ботошу. 
 
 
 
Посматрајући степен изграђености фекалне канализације у насељеним местима на територији града, долази се до податка да је укупна дужина мреже премашила 95 километара, те да је на њу прикључено више од 2.500 сеоских домаћинстава. 
 
Проблеми са изливањем септичких јама присутни су у већини насељених места и изградња фекалне канализације, уз градњу потисних цевовода у селима које чине “први прстен” око града, намеће се као један од приоритета у области комуналне инфраструктуре. Град Зрењанин, уз сопствене и екстерне изворе финансирања, наставиће с тим активностима и у наредном периоду и повећавати изграђеност канализационе мреже у свим насељеним местима на својој територији. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6484/elemir_kanalizacija_0.jpg