Заседала Скупштина града - приступа се изради плана детаљне регулације за изградњу соларног парка у атару Меленаца

Скупштина
Седница Скупштине града Зрењанина, 22. у овом сазиву, којом је председавао Чедомир Јањић, одржана је данас у Градској кући. Пред одборницима се нашао дневни ред од 12 тачака, а прве две односиле су се на одлуке о изради урбанистичких планова, с циљем обезбеђења услова за просторно уређење и изградњу на појединим површинама. 
 
Већином гласова одборници су усвојили Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације “Багљаш” у Зрењанину, као и Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларни парк “Solar power plant theta” у катастарској општини Меленци. 
 
 
 
Инвеститор из Панчева, “South Banat Biogas Energy Hazelnut” д.о.о заинтересован је за изградњу соларног парка на површини од 282 хектара, у складу с рационалним коришћењeм обновљивих извора енергије и штедњом необновљивих ресурса, а имајући у виду потребу за енергетском ефикасношћу и енергетску зависност региона. Производња електричне енергије у соларним електранама се заснива на коришћењу обновљивих извора енергије који су неупоредиво прихватљивији са аспекта заштите животне средине у односу на коришћење других извора енергије и нарочито у поређењу са фосилним горивима.
 
Иако припада катастарској општини Меленци, предметна парцела на којој је предвиђена изградња соларног парка ближа је насељеним местима Михајлово и Јанков Мост и обухвата претежно необрадиво земљиште. 
 
 
 
Заменик градоначелника Зрењанина Саша Сантовац такође је ове две тачке оценио као најзначајније на данашњем заседању, истакавши да је, на основу захтева који је Граду Зрењанину упутио инвеститор, а сходно Генералном плану града Зрењанина, за изградњу соларног парка потребно израдити план детаљне регулације.
- Финансирање израде плана у искључивој је надлежности инвеститора који жели да гради соларне панеле, а обавеза града у том смислу је да донесе скупштинску одлуку којом ће омогућити израду плана и након тога, ако Комисија, стручна јавност и јавност уопште, на јавном увиду прихвате тај план, Скупштина ће усвојити план детаљне регулације и на тај начин омогућити инвеститору да крене у прибављање потребних дозвола за изградњу - објаснио је Сантовац данашњу одлуку Скупштине и додао да је доношење планова детаљне регулације значајан сегмент у раду Скупштине, те да се током лета припрема још једна седница на којој ће се, највероватније, разматрати предлози одлука о изради планова “Југоисток”, односно МЗ “Доситеј Обрадовић”, а на јавном увиду су још два плана - “Доља” и “Центар”.
 
 
 
Скупштина је данас усвојила и извештаје о реализацији програма пословања за претходну годину два јавна комунална предузећа - “Чистоћа и зеленило” и “Водовод и канализација”, и Јавног предузећа за урбанизам. 
 
Преостале тачке дневног реда тицале су се кадровских промена у управним и надзорним одборима Туристичке организације Зрењанин и Јавној установи “Спортски објекти”. Као допуну дневног реда, одборници су изгласали Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању Града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6643/SKUPSTINA_GRADA_12_07_2022_0.jpg