Градоначелник расписао Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима Града Зрењанина за школску 2023/2024. годину

На основу Статута града Зрењанин, Одлуке о буџету града Зрењанина за 2024. годину и Правилника о ученичким и студентским стипендијама града Зрењанина, градоначелник Симо Салапура расписао је Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима Града Зрењанина за школску 2023/2024. годину.

Град Зрењанин додељује стипендије ученицима средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и студентима високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији града Зрењанина. 

Конкурс је отворен до 29. фебруара 2024. године. 

Право на ученичку/студентску стипендију по одредбама Правилника има ученик/студент који није остварио право на ученичку/студентску стипендију на основу конкурса које расписује и спроводи Министарство просвете Републике Србије и која се исплаћује из буџета Републике Србије.

Висина месечне стипендије која се додељује ученицима средњих школа износи 8.100,00 динара, а висина месечне стипендије која се додељује студентима износи 13.000,00 динара и исплаћују се у 10 (десет) рата, док ће динамика исплате бити у складу са расположивим средствима у буџету.

Поступак спровођења Конкурса обавља Комисија за доделу финансијске подршке ученицима средњих школа и студентима са територије града Зрењанина, а пријаве на Конкурс са потребном документацијом се предају на писарници Градске управе града Зрењанина (канцеларија бр. 53) или се поштом достављају на адресу:

Град Зрењанин
Одељење за друштвене делатности
- Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима са територије града Зрењанина -
Трг слободе бр. 10
Зрењанин 

Додатне информације у вези Конкурса могу се добити сваког радног дана у Одељењу друштвених делатности Градске управе града Зрењанина, канцеларија бр. 10, или путем телефона 315 0183.
 
 

ТЕКСТ КОНКУРСА доступан је у делу конкурси и огласи

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7356/large_Grb_Indeks_300.jpg