Nacionalni konvent o EU u Srbiji

Evropski pokret u Srbiji (EPuS), u saradnji sa Slovačkom asocijacijom za spoljnu politiku i EPuS-om iz Zrenjanina, Niša i Novog Pazara, počeo je s realizacijom drugog dela projekta "Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji". Danas je, ovim povodom, u Baroknoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu održana sesija na temu značaja informacione tehnologije, pod nazivom "Značaj nauke i obrazovanja za razvoj informacionog društva i implementaciju ICT u svim sektorima rada i poslovanja". Eminentnom skupu obratili su se izlagači Martin Bruncko, ekspert Vlade Republike Slovačke za evropske integracije, potom Dragana Glušac, predstavnik Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu i Bojana Minić, predstavnik ECDL Srbija (European Computer Driving License), a skup je otvorio predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton.
 
 
On je istakao da je održavanje današnje sesije u Zrenjaninu višestruko korisno, s obzirom da u Republici Srbiji ne postoji konsenzus, kada su evropske integracije u pitanju.
- Za razliku od država koje su sada članice EU i u kojima nije bilo protivljenja evro integracijama, u Srbiji pristupanje Evropskoj uniji podržava oko 70% građana. Svim političarima treba da bude jasan zadatak da otvoreno i aktivno rade na ubrzaju pretpristupnog perioda, a to treba da bude zadatak i konventa i svih radnih grupa koje u okviru njega deluju – istakao je Marton. 
 
 
Maja Bobić, generalni sekretar EPuS, rekla je da je model konventa preuzet od slovačkih partnera i da je to svojevrstan diskusioni forum koji je organizovan u osam radnih grupa. 
- Jedna od njih je Informaciono društvo i obrazovanje, koja danas ima drugo zasedanje u Zrenjaninu, a prvo van Beograda, u cilju decentralizacije stručne debate, kako bi se čuli glasovi, komentari i sugestije ljudi van Beograda i van centralnih institucija, a koji mogu da doprinesu procesima evopske integracije naše zemlje – dodala je Bobićeva.
 
 
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji, inače, teži da uspostavi institucionalizovanu, tematski strukturiranu debatu između predstavnika države i nedržavnog sektora, administracije, lokalne samouprave, političara, stručnjaka, biznismena, nevladinih organizacija i šire javnosti, o pripremama Srbije za pristupanje EU. Ciljevi ovog projekta su jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i podizanje nivoa znanja građana o EU, jačanje saradnje između državnog i nedržavnog sektora, uspostavljanje aktivnog, stalnog i korisnog izvora informacija o Evropskoj uniji, podržavanje dalje razrade nacionalnih pozicija u specifičnim oblastima tokom procesa EU integracija, kao i pružanje javnosti u Srbiji boljeg pregleda uticaja i delovanja EU (odlučivanje o nama sa nama) i doprinos uspostavljanju opšteg konsenzusa o procesima evropskih integracija.