Agencija za privatizaciju najodgovornija za slučaj "Šinvoz"

Anketni odbor o razlozima za pokretanje stečajnog postupka nad AD "Šinvoz" održao je juče konferenciju za novinare, na kojoj je javnosti predočen dopis upućen od strane ovog tela Odboru za privatizaciju Narodne skupštine Republike Srbije. Predsednik Anketnog odbora Branislav Markuš rekao je da je Odbor za privatizaciju jedina državna institucija koja je odgovorila na upućen dopis. 
- Predsednik ovog Odbora Milan Nikolić poslao nam je odgovor, ali odgovor nije stigao direktno od Odbora za privatizaciju, već se ovde radi o izveštaju koji su oni dobili od Agencije za privatizaciju Republike Srbije i prosledili nama, misleći da mi ne znamo šta je Agencija za privatizaciju uradila. To samo govori da državne institucije još uvek ne shvataju ozbiljno rad lokalnog Anketnog odbora, zato što, jednostavno, nemamo nikakav dijalog sa bilo kojom državnom institucijom koja bi se ozbiljno upustila u raspravu oko, slobodno mogu reći, skandala u slučaju "Šinvoza". Mi pokušavamo i dalje da, samo putem komunikacije s državnim institucijama, nađemo neko rešenje i da radnici i akcionari "Šinvoza" dođu do svog prava koje im je, očigledno, uskraćeno – rekao je Markuš i dodao da članovi Anketnog odbora lično smatraju Agenciju za privatizaciju Srbije najodgovornijom za sve propuste nastale u privatizaciji "Šinvoza", ali da ona, do danas, ni po jednom pitanju po kom je prozvana, nije odgovarala, ne samo u slučaju privatizacije "Šinvoza" već i privatizacije niza drugih preduzeća. 
- Konkretno, u slučaju "Šinvoza", Agencija je mogla i morala dve godine ranije raskinuti ugovor o privatizaciji i time spasiti radnike i akcionare – zaključio je Markuš. 
 
 
O samoj poziciji radnika i akcionara govorila je članica Anketnog odbora i radnik i akcionar "Šinvoza" Ljljana Vegedcki. Ona je naglasila da, pošto državne insitucije ne reaguju na izveštaje Anketnog odbora, samim tim ignorišu i Skupštinu grada Zrenjanina, čijom je odlukom i formiran Anketni odbor, i odbornike, koji su izveštaj Anketnog odbora jednoglasno podržali. 
- Sindikat "Šinvoza" podržao je rad Anketnog odbora i zadovoljan je izveštajem, ali je nezadovoljan ćutanjem državnih institucija. Sindikat ističe i ulogu vlasnika preduzeća Nebojše Ivkovića i njegovog menadžmenta, za nesavesno i nedomaćinsko poslovanje,  za prezaduživanje fabrike, za ugovaranje štetnih poslova i sklapanje štetnih ugovora, za podizanje mnogih kratkoročnih kredita. Mi, radnici akcionari smo, sa 44% udela u vlasništvu, trebali da budemo neka vrsta podrške većinskom vlasniku, a ne da on tokom poslovanja uništi fabriku i naš kapital pretoči u svoje akcije i svoj posed. Radnici "Šinvoza" nastaviće protest i biće uporni u svom angažovanju da se pokrene proizvodnja i radnici vrate u fabriku. Znamo da je stečaj u "Šinvozu" režiran i planiran, i upravo zbog tog saznanja nećemo odustati od naših namera da povratimo status koji smo, kao akcionari, imali pre ove privatizacije. Ukoliko ne bude drugih načina, proteste ćemo radikalizovati – rekla je, između ostalog, Ljiljana Vegedcki na jučerašnjoj konferenciji za novinare.