Grad Zrenjanin dobio sertifikat za odbranu u slučaju vanrednih situacija

Na svečanosti u Skupštini grada Beograda u četvrtak 04.06.2009.godine, gradonačelniku Zrenjanina dr Mileti Mihajlovu uručen je sertifikat za osposobljenost Grada Zrenjanina u slučaju nastupanja vanrednih situacija.
Sertifikat je dodeljen od strane predstavnika agencije USAID sa kojom Grad Zrenjanin ima zaključen protokol o saradnji u oblasti Programa za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti.

 

      
 

 Program za planiranje i reagovanje i jačenje ekonomske sigurnosti je od početka sprovođenja 2006. godine do danas započeo saradnju sa 80 opština širom Srbije. Programska komponenta za planiranje i reagovanje u vanrednim situacijama podržava planiranje i reagovanje na lokalnom nivou kao i razvoj mehanizma i propisa za upravljanje vanrednim situacijama nacionalnom nivou.
Njegovim dobijanjem, grad Zrenjanin je stekao i naziv sigurne sredine u kojoj mogu strani i domaći investitori da bezbedno ulažu i investiraju.