Memorandum o saradnji USAID i kancelarija za mlade

Predstavnici 38 lokalnih samouprava i direktor USAID programa ekonomske sigurnosti Majkl Pilsberi, potpisali su,  uz podršku  Ministarstva omladine i sporta, u ponedeljak, 15. marta 2010. godine, Memorandume o razumevanju na ceremoniji pod nazivom „Spremni za izazove budućnosti“. Memorandumi će stvoriti uslove za jačanje lokalnih kancelarija za mlade u oblasti omladinskog preduzetništva, i omogućiti sprovođenje programa za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou. Potpisivanju su prisustvovale Ministarka omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić Marković i amabasador Sjedinjenih Država u Srbiji Meri Vorlik. Potpisivanju memoranduma su prisustvovali i predstavnici grada Zrenjanina, gradonačelnik dr Mileta Mihajlov i koordinator Kancelarije za mlade Zrenjanin, Darko Trajlov.

 

  

 


Potpisivanjem memoranduma stvaraju se institucionalni preduslovi da lokalne kancelarije za mlade postanu glavni izvori informacija o preduzetništvu, koje će biti u stanju da samostalno informišu mlade ljude o mogućnostima za bavljenje preduzetništvom  i omogućavaju mladima da steknu posebna znanja i veštine koje su neophodne u  savremenom poslovnom okruženju.
Cilj memoranduma je sprovođenje Programa za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou, a njegovim potpisivanjem stvaraju se institucionalni preduslovi da lokalne kancelarije samostalno informišu mlade o mogućnostima za bavljenje preduzetništvom istakla je ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković, koja je u Palati Srbije na ceremoniji "Spremni za izazove budućunosti" navela da je Srbija ranijih godina imala "veliku rak-ranu", odnosno da je bila suočena sa odlaskom mladih ljudi u inostranstvo.

 

  

 


Ministarka je podsetila da Srbija do nedavno nije imala Strategiju za mlade, a samim tim ni viziju šta treba da radi sa svojom omladinom.  "Sada imamo strategiju u kojoj su sami mladi identifikovali tri ključna problema - nezaposlenost, neinformisanost i nedostatak kvalitetno provedenog slobodnog vemena", rekla je ona i dodala da je jedan od načina rešavanja tih problema otvaranje kancelarija za mlade. Prema njenim rečima, otvaranjem kancelarija lokalne samouprave pokazuju da žele da brinu o mladima, a ovaj projekat će omogućiti i da se ekonomski osnaže. "Srbija u EU, koju predvode mladi i motivisani ljudi jeste san za koji se vredi boriti", ocenila je ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković.

 

 

 


Aktivnosti koje u oblasti omladinskih aktivnosti sprovodi USAID imaju za cilj da povećaju konkurentnost omladine na tržištu rada i da im obezbedi pristup dodatnom obrazovanju kako bi stekli veštine neophodne za uspeh u svetu preduzetništva. USAID trenutno podržava 60 od 103 lokalnih kancelarija za mlade širom zemlje i do sada je u oblasti osnova poslovanja i preduzetničkih veština obučila preko 620 mladih ljudi.