Tolerancija kao jedan od preduslova napretka

Širom sveta, kao i u mnogim gradovima Srbije, danas se obeležava 16. nobvembar, Međunarodni dan tolerancije, uz podsećanje da tolerancija ne znači da je svima sve dozvoljeno, već da svi imaju ista prava.
 
Tim povodom, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton podseća da ustavna i zakonska prava moraju biti poštovana za sve građane, bez obzira na bilo koje međusobne razlike.
- I ove godine, na Međunarodni dan tolerancije, naglašavamo da mora biti ispoštovano pravo svakog čoveka na različito mišljenje. Svedoci smo, nažalost, pojava različitih oblika netolerancije u našoj zemlji, te je na nama, predstavnicima lokalne samouprave, svakodnevni zadatak da širimo ideju tolerancije, delujemo preventivno, a ako dođe do neželjenih pojava, da sprečavamo njihovo dalje širenje. Tolerancija je i jedan od preduslova ekonomskog i svakog drugog napretka, o čemu, svakako, razmišljaju i potencijalni investitori u našu sredinu – saopštio je predsednik zrenjaninske Skupštine.   
 
"Tolerancija je vrednost koja čini mir mogućim i doprinosi zamenjivanju kulture rata kulturom mira", naglašeno je u Deklaraciji UN o principima tolerancije, usvojenoj na Generalnoj konferenciji Uneskoa u Parizu 16. novembra 1995. godine, kada je i proglašen Međunarodni dan tolerancije.
 
Članice Uneskoa izrazile su tada uznemirenost zbog porasta netolerancije, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnog nacionalizma, rasizma, antisemitizma, isključivanja, marginalizacije i diskriminacije, usmerenih protiv nacionalnih, etničkih, verskih ili jezičkih manjina, izbeglica, radnika migranata.
 
Deklaracija Ujedinjenih nacija, čija potpisnica je i Srbija, osuđuje postupke nasilja i zastrašivanja prema pojedincima, ljudima kojima se ugrožavaju sloboda mišljenja i izražavanja - što sve preti učvršćivanju mira i demokratije, na nacionalnom i na međunarodnom planu i predstavlja prepreke razvoju.
 
"Tolerancija znači prihvatanje činjenice da ljudska bića, prirodno raznovrsna po izgledu, položaju, govoru, ponašanju i vrednostima, imaju pravo da žive u miru i budu to što jesu. To takođe znači da se nečiji stavovi ne mogu nametati drugima", piše u Deklaraciji o principima tolerancije.