Objavljena dva javna poziva za izbegla i interno raseljena lica

Poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava sva izbegla i interno raseljena lica  koja imaju boravište, odnosno prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina, da je Pokrajinski fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima objavio dva javna poziva, i to:
 
- Javni poziv za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje žena iz izbegličkih i raseljeničkih porodica, u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje položaja žena i aktivnosti u pravcu poboljšanja rodne ravnopravnosti; 
 
- Javni poziv za pružanje jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija iz izbegličkih i raseljeničkih porodica. 
 
Javni pozivi su otvoreni  do  ponedeljka, 2. aprila  2018. godine
                 
Obrasci i sve dodatne informacije  mogu se dobiti kod Poverenika za izbeglice i migracije  u Gradskoj upravi grada Zrenjanina i na broj telefona 315-0186, ili u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima  u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 25 , na broj telefona 021-475-4295 ili na veb sajtu Fonda  www.fondajnfort.rs.