Rehabilitacija ulica u gradu, izgradnja stambenih i poslovnih objekata na više lokacija

Miletićeva ulica, Banatska, Barska, Franje Kluza, Bosanska, Cara Dušana, samo su neke od gradskih ulica u kojima se u ovom trenutku odvijaju različiti komunalni i infrastrukturni radovi ili se grade stambeni i poslovni objekti. U skladu s tim, i učesnici u saobraćaju trebalo bi da obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju koja ukazuje na te radove i prilagode brzinu kretanja u tim zonama, ili koriste alternativne pravce i ulice tamo gde je neophodno.
 
 

Nov asfalt u delu Miletićeve ulice
 
Na delu Miletićeve, u zoni supermarketa “IDEA” i duž Banatske ulice, pored pogona “Dijamanta”, u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza, sanaciji oštećenja i postavljanju nove asfaltne podloge. Saobraćaj se odvija bez prekida i regulisan je odgovarajućom signalizacijom. 
 
 
 
 
Radovi i nov asfalt u Banatskoj ulici
 
Radovi u Barskoj ulici, na tzv “Mužljanskoj krivini”, ušli su u zonu skretanja ka benzinskoj stanici NIS i supermarketu “Univereksport”. Kolovoz je na tom delu sužen, ali je prohodan, dok je saobraćaj u potpunosti obustavljen u delu Barske od Prilepskog reda do Franje Kluza i preusmerava se tom ulicom. Na tom delu Barske ulice u toku je iskopavanje kanala i postavljanje kanalizacionih šahtova duž trase. 
 
 
 
 
Radovi u Barskoj ulici
 
U skladu s najavljenim rokovima, završavaju se građevinski radovi na gradilištu stanova namenjenih najugroženijim izbeglim licima, u Ulici Franje Kluza. Na ovoj lokaciji podiže se višeporodični stambeni objekat sa 11 stanova, u okviru Potprojekta 4 Regionalnog stambenog programa - Stambeni program u Republici Srbiji, radi rešavanja stambenih potreba izbeglica.  Izvođač radova je građevinsko preduzeće “Kej” d.o.o. iz Valjeva.
 
 

Izgradnja objekta u Ulici Franje Kluza
 
Aktivno je nekoliko gradilišta stambenih i poslovnih objekata u različitim delovima grada. Stambeni objekti različite spratnosti i broja stambenih jedinica grade se u ulicama Dr Tihomira Ostojića (investitor “Home Interpoint” Novi Sad), Koče Kolarova (“Bioelektrik” Zrenjanin), Dositeja Obradovića (“Maksimović-Gradnja” Zrenjanin i Intergradnja GIK Banat grupa Zrenjanin), Marka Oreškovića, a u toku su završni radovi na izgradnji prvog stambeno-poslovnog objekta na teritoriji MZ “Gradnulica”, u Ulici Cara Dušana. Investitor je zrenjaninsko preduzeće “Požar-elektro Inženjering”, a radove izvodi “MV Invest”, takođe iz Zrenjanina. Još jedno ovdašnje preduzeće, “Eko Gradnja”, uključeno je u radove na uređenju prilaza objektu, izgradnji trotoara i parking prostora zgrade koja se nalazi pored zdravstvene stanice, a preko puta osnovne škole “Đura Jakšić”.  
 
 
 
Stambeno-poslovni objekti "Home Interpoint" u Ulici dr Tihomira Ostojića i "Požar-elektro Inženjering" u Ulici Cara Dušana