Pomoć za izbegla, prognana i raseljena lica

Fond za pružanje pomoći izbeglim , prognanim i interno raseljenim licima iz Novog Sada raspisao je javni poziv za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju izbeglih, prognanih i raseljenih lica putem dodele sredstava za otkup seoskih kuća sa okućnicom 

 

Kako je saopštila poverenik za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, Vjerka Hrubik, javni poziv je otvoren od 14. avgusta do 14.septembra 2018. godine

 

Javni poziv i obrasci za prijavu objavljeni su na sajtu fonda : www.fondajnfort.rs, a mogu lično da se preuzmu i kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona fonda : 021/475 42 95 ili  na broj telefona u Gradskoj upravi grada Zrenjanina 023/ 315 01 86.