Gradonačelnik: Novim Statutom eksplicitno naglašeno da je referendum obavezan u slučaju inicijativa za promenu imena grada

Sednica Gradskog veća održana je danas u sali Gradskog veća, a jedina tačka o kojoj su se članovi veća izjašnjavali bio je Predlog Zaključka o utvrđivanju Predloga Statuta grada Zrenjanina.

Sednicom je predsedavao gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić koji je ukazao da je tim Predlogom eksplicitno naglašeno da je referendum obavezan ukoliko je, eventualno, u pitanju inicijativa za promenu imena grada. 

 

 

Izvestilac po toj tački, sekretar Skupštine grada Zrenjanina Milan Mrkšić, objasnio je da se izradi Predloga Statuta grada Zrenjanina pristupilo u skladu sa Zakonom o

izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, čijim odredbama je naloženo svim jedinicama lokalne samouprave da svoje Statute urede sa odredbama tog zakona.

- Normalno je da smo u Statutu ugradili odredbe drugih krovnih zakona, kao što je Zakon o teritorijalnoj organizaciji, Zakon o referendumu i drugih propisa kojima se razmatra tematika regulisana Statutom. Imali smo sreću da smo i ovog puta imali dobru asistenciju od strane Stalne konferencije gradova i opština koja je izradila radnu verziju predloga ovog akta gde smo u načelu dosta toga i preuzeli, ali je i većina onih odredaba koje imamo u sada važećem statutu i ponekad, smelo kažem, da su neke odredbe oni preuzeli od nas - rekao je Mrkšić.

 

 

Primera radi, ukazao je, u sadašnjem Statutu Grada Zrenjanina je napisano da sednica Skupštine grada može da se sazove 24 sata pre održavanja sednice.

- Znamo da smo to imali u našem poslovniku već unazad dve, tri godine, sada je to predviđeno i zakonom i to je naš doprinos zakonskoj regulativi - rekao je Mrkšić i naveo da je novi Statut na bazi zakona jedinstven, integralan i transparentan, čak i transparentiji za korisnike budući da je na drugačiji način sistematizovan.

- Svakako da ima i drugih novina, trebalo bi mnogo vremena navesti ih, a one se tiču i novih nadležnosti Skupštine, predsednika Skupštine, gradonačelnika, Gradske uprave. Tu je došlo do kompletnog usaglašavanja. Ono što je bitno da se kaže jeste da smo u novi Statut uneli još jednu od novina “Institut javnog slušanja”, koja je “preslikana” iz našeg zakona, jer, to smo do sada imali samo mi i Pančevo, a sada je zakon praktično naložio svim jedinicama lokalne samouprave da to ugradi u svoje Statute - objasnio je Mrkšić.   

 

 

Kada je reč o referendumu, naglasio je da je referendum predviđen kako još važećim Statutom, tako i sadašnjim.

- Rečeno je da se na referendumu odlučuje o svim važnim pitanjima za građane koje nismo izdvajali i nabrajali, bilo bi to jedan dugi niz pitanja koja mogu da se nametnu kao važna, a koja hoćemo da pitamo građane, pa bi se plašili da tim krovnim aktom možemo da promašimo nešto važno. To je na javnoj raspravi protumačeno tako da je bilo navoda da smo želeli da ne napišemo da ćemo o eventualnoj inicijativi za promenu naziva grada pitati građane. Ne, to je sigurno jedno od pitanja od značaja za građane i svakako bi bio raspisan referendum. Moram reći da smo u javnoj raspravi imali aktivno učešće mnogih građana, ali i predlog gradonačelnika Janjića koji smo i prihvatili, tu formulaciju da će  se o inicijativi za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta građani izjašnjavati na referendumu. Napisali smo da to bude glasno i jasno. To posle zahteva dalju proceduru, a konačna je Skupština Republike Srbije. Znači, da razbijemo jednom tu famu da nismo regulisali to pitanje Statutom, napisali smo ono što je za mene, kao pravnika, suvišno, ali, ubacili smo i tu jednu rečenicu u Član 88, Stav 4 - rekao je još Mrkšić.

 

 

Nakon donošenja ovog zaključka, Skupština grada će dostaviti Predlog Statuta grada Zrenjanina Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi pribavljanja mišljenja na isti u skladu sa zakonom, a koje je dužno da u roku od 30 dana odgovori i da mišljenje na Predlog.

- Mi smo nakon toga dužni da u roku od tri meseca, otprilike 28. marta, da usvojimo taj Statut na Skupštini - pojasnio je sekretar Skupštine Milan Mrkšić.