Radovi na obilaznici - trasira se i deonica Prvomajska-Mihajlovački drum

Radovi na gradnji tranzitnog puta oko Zrenjanina, “obilaznice”, intenzivirani su na dve lokacije. Gradi se most preko Begeja, a kod ukrštanja trase s Prvomajskom ulicom radovi se odvijaju u oba smera - ka Begeju i ka Mihajlovačkom drumu, odnosno spajanju sa sadašnjom deonicom. 
 
Na gradilištu mosta u toku su obimni radovi na desnoj obali reke, gde se pobijaju masivni šipovi za buduće temelje stubova mosta. Gradilištu na desnoj obali prilazi se iz smera Prvomajske ulice, gde je na trasi počelo i nasipanje peščane podloge, a uz saobraćajnicu je, sve do Begeja, probijen privremeni zemljani put. 
 
 
 
 
Na ukrštanju Prvomajske ulice i obilaznice gradiće se kružna raskrsnica, a od tog mesta počelo je i trasiranje dela saobraćajnice ka Mihajlovačkom drumu. Na gradilištu je juče bilo prisutno više šlepera koji istovaruju pesak i građevinske mehanizacije za pripremu podloge puta.
 
Ovi radovi deo su treće faze gradnje obilaznice, koja podrazumeva 3,7 kilometara saobraćajnice, od lokalnog puta Zrenjanin-Mihajlovo do magistralnog državnog puta I-b reda Zrenjanin-Srpska Crnja, odnosno od Mihajlovačkog do Temišvarskog druma, sa dve kružne raskrsnice i mostom preko Begeja. Radove izvodi preduzeće “Bauwesen” d.o.o. iz Lazarevca, kao član grupe glavnog izvođača radova beogradskog preduzeća “Energoprojekt - niskogradnja”. Investitor je Javno preduzeće “Putevi Srbije”. Vrednost radova, koje finansira Vlada Republike Srbije, iznosi oko 350 miliona dinara bez PDV. 
 
 
 
 
Grad Zrenjanin pokrenuo je i aktivnosti za otkup zemljišta, eksproprijaciju na poslednjoj deonici trase, četvrtoj fazi obilaznice, od Temišvarskog druma do industrijske zone “Jugoistok”. Ovom fazom predviđena je takođe gradnja 3,7 kilometara puta, s kružnom raskrsnicom na Lazarevačkom drumu, nadvožnjakom preko železničke pruge Zrenjanin-Pančevo i propustom preko Aleksandrovačkog kanala. Grad će finansirati otkup zemljišta i izradu projektne dokumentacije, a Vlada Srbije gradnju puta, čija je procenjena vrednost oko 450 miliona dinara bez PDV.
 
 
 
 
Na završetak obilaznice i potpuno izmeštanje tranzitnog saobraćaja s gradskih ulica, Zrenjaninci čekaju još od početka devedesetih godina prošlog veka, kada je izgrađena prva deonica, od Melenačkog do Mihajlovačkog druma, dužine 1,3 kilometra. Kada bude u potpunosti završena, a to se, uz ovakav obim radova i preduzete aktivnosti, očekuje naredne godine, obilaznica će biti ukupne dužine 14,5 kilometara, spajaće novosadski i beogradski put i ukrštati se van grada sa svim ostalim državnim putevima, ka Kikindi, Srpskoj Crnji i Vršcu, i lokalnim ka Elemiru i Mihajlovu.