Нове саднице у парку “Путниково” , деловима обале Бегеја и Булевара Вељка Влаховића за “Зеленији Зрењанин” - почела реализација три пројекта

Заштита животне средине и инвестирање у озелењавање су главни приоритети града Зрењанина, те је почетак реализације пројеката “Реконструкција парка Путниково”, “Пејзажно уређење дела леве и десне обале Бегеја између два моста (Суповог и Жутог моста)” и “Пејзажно уређење дела улице Булевар Вељка Влаховића (од кружног тока до улаза у Тржни центар “БИГ“)” само део дугорочних планова локалне самоуправе за “Зеленији Зрењанин”.

 

Позиција парка “Путниково”


На Јавним конкурсима Министарства заштите животне средине за суфинансирање реализације наведених пројеката пошумљавања и очувања и заштите земљишта граду Зрењанину су одобрена средства у износу од 15.3 милиона динара, а преостали део укупне вредности пројеката од 5.3 милиона динара Град издваја из свог буџета. 
Ово је још једна у низу активности које град, у сарадњи са републичким и покрајинским институцијама, предузима у циљу побољшања ситуације, када је у питању озелењавање јавних површина.

 

Позиција дела леве и десне обале Бегејa између два моста (Суповог и Жутог моста)

 

Пројектним активностима су предвиђени:
- припремни радови (уклањање постојећих дотрајалих стабала и дотрајалих жбунастих врста, чишћење терена, орезивање);
- озелењавање (садња нових садница: лишћара, четинара, жбуња и подизање травњака),
- инвестиционо одржавање.

Наведено је дато у следећем табеларном приказу:

 

    

ЛОКАЦИЈА

БРОЈ ВРСТА ЗА УКЛАЊАЊЕ

БРОЈ НОВИХ САДНИЦА     И

ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА

Парк Путниково

79

 

           

532  лишћара           

154 четинара

 3440 жбуња

4000m² травњака

 

Део леве и десне обале Бегејa између два моста (СУПовог и Жутог моста)

76

Део улице Булевар Вељка Влаховића (од кружног тока до улаза у Тржни центар “БИГ“)

40

 
Почетком септембра месеца ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин започело је радове на уклањању постојећих дотрајалих стабала и жбунастих врста, као и на припреми површина на поменутим  локацијама. Дотрајале врсте биће замењене новим, здравим, школованим садним материјалом, а садња се очекује крајем октобра. 
Радови на уклањању оштећених стабала најпре су започети у парку „Путниково“  уз напомену да ће се на постојећим здравим радити  на формирању  крошњи. 

 

Позиција дела улице Булевар Вељка Влаховића (од кружног тока до улаза у Тржни центар “БИГ“)

 

Важно је подсетити да је  Град Зрењанин у протекле две године набавио близу 20 хиљада садница које су дистрибуиране градским и сеоским месним заједницама, а део је намењен и озелењавању санираних градских депонија.
Обављена је садња више стотина садница у парковима Планкерт, Чоклигет, Багљаш, Парку младости, формирани су нови дрвореди у појединим градским улицама и нове зелене површине у сарадњи са компанијом “Линглонг Тајр”, КУД “Пионир”, као и у оквиру ширих акција на нивоу Покрајине и Републике “Засади дрво”, “Посади свој хлад” и “Зелена Србија”.  
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6190/park_00.jpg