Скупштина града Зрењанина именовала председника, чланове и секретара Градске изборне комисије и њихове заменике

Скупштина
Сазвана за данас по хитном поступку, Скупштина града Зрењанина одржала је у великој сали Културног центра Зрењанина 17. седницу, са једином тачком дневног реда - Предлогом Одлуке о разрешењу и именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије града Зрењанина у сталном саставу. Седницом је председавао Чедомир Јањић, а у раду је учествовао 41 одборник.   
 
 
 
Потреба за хитним сазивањем седнице уследила је након ступања на снагу новог Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”, број 14/22) и прописаним роком за образовање нове локалне изборне комисије. Чланом 96. Закона прописано је да Скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
У тренутку ступања на снагу Закона, на територији Града Зрењанина има 100.967 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, те у складу са чланом 18. став 1. Закона, Градску изборну комисију града Зрењанина у сталном саставу чине председник, 10 чланова, заменик председника и 10 заменика чланова.
 
 
 
Састав Градске изборне комисије одређен је сразмерно заступљености одборника који припадају одборничким групама, с тим да ни једна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.
 
У складу са наведеним, право да предложи лица у Градској изборној комисији припало је следећим одборничким групама: 
- Одборничкој групи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ са 42 одборника припада право да предложи – председника и четири члана и њихове заменике, 
- Одборничкој групи СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЈЕДНИСТВЕНА СРБИЈА – са 11 одборника припада право да предложи два члана и три заменика члана, 
- Одборничкој групи ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – ЛИГА СОЦИЈЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – са 4 одборника припада право да предложи једног члана и његовог заменика, 
- Одборничкој групи ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – са 4 одборника припада право да предложи једног члана и његовог заменика 
- Одборничкој групи САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – са 3 одборника припада право да предложи једног члана и његовог заменика. 
- Право да предложи једног члана Градске изборне комисије у сталном саставу припада и групи од 2 одборника са изборне листе ''СУВЕРЕНИСТИ'' подносиоца групе грађана ''ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ''.
 
У Градску изборну комисију града Зрењанина у сталном саставу Скупштина града именовала је:
1) за председника Јован Станков, адвокат,
 - за заменика председника Ивана Попов, дипл. правник,
 
2) за члана Ивана Којчић, дипл. правник,
 - за заменика члана Јелена Пирић, дипл. правник,
3) за члана Јелена Табачки, дипл. правник,
 - за заменика члана Јелена Гогић, дипл. правник,
4) за члана Горан Миливојев, дипл. правник,
 - за заменика члана Јелена Николић, дипл. правник,
5) за члана Љубиша Рикало, адвокат,
 - за заменика члана Иван Тодоров, дипл. правник,
6) за члана Милан Мркшић, дипл. правник,
 - за заменика члана Јелена Павићевић, дипл. правник,
7) за члана Немања Гавранић, адвокат,
 - за заменика члана Тања Граховац, правник,
8) за члана Славко Жива, адвокат,
 - за заменика члана Бранислава Јованов, дипл. правник,
9) за члана Средо Пајић, дипл. економиста,
 - за заменика члана Љубомир Ердељан, дипл. економиста,
10) за члана Марија Бодо Потурица, васпитач,
 - за заменика члана Шандор Нађ, административни радник,
11) за члана Ирена Соларов, дипл. правник,
 - за заменика члана Миодраг Лаништанин, дипл. аналитичар,
 
12) за секретара Светлана Грујић, дипл. правник,
 - за заменика секретара Ђина Даријевић, дипл. правник

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6409/skupstina_10_02_2022_0.jpg