Одржана 19. седница Скупштине града Зрењанина - усвојени извештаји о раду установа и предузећа, “Дани породице” манифестација од значаја за град

Седница Скупштине града Зрењанина, којом је председавао Чедомир Јањић, одржана је данас у великој сали Градске куће, а на дневном реду било је више од тридесет тачака.

 

 

На самом почетку, тајним гласањем, а на предлог градоначелника Зрењанина Симе Салапуре, за новог члана Градског већа изабран је Славиша Влачић који је већ био на тој функцији. 


Међу усвојеним тачкама био је и Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Берберско – Болница'' у Зрењанину, као и Предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција.

 

 


Усвојен је и Предлог Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда, као и Предлог Измене и Допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2022. годину.

На данашњој седници одборници су усвојили Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈКП ''Чистоћа и Зеленило'' Зрењанин и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈП ''Градска топлана'' Зрењанин, а затим и извештаје о раду Градске управе града Зрењанина за 2021. годину, Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину, извештаје о раду појединих јавних предузећа и установа културе. 

 

 

Усвојени су и Извештаји о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину и Извештај о реализацији Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина - Мост за 2021. годину


У наставку седнице усвојен је и Закључак којим се доноси План набавки Скупштине града Зрењанина за 2022. годину, као и Закључак којим се прихвата Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2021. године, а затим и Закључак којим се прихвата Анализа пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, чији оснивач је град Зрењанин, за период од 01.01. до 31.12.2021. године.

 


На данашњој седници усвојено је и Решење о образовању и избору председника и чланова Савета за здравље чији су задаци да разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница, да о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке, као и да разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији града Зрењанина и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената. 

Пред сам крај седнице, одборница Дорина Гомбар (ДСС) затражила је престанак мандата на место одборника, из личних разлога. 

 

 

Дневни ред је затим допуњен са још пет тачака које су одборници усвојили: Предлог одлуке о престанку мандата Дорини Гомбар, Предлог одлуке о измени одлуке о покретању поступка даванаја у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Зрењанина, Предлог одлуке о приступању израде Локалног акционог плана за родну равноправност за период 2022 - 2027. година, Предлог решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ”Градска топлана” и Предлог решења о именовању в.д. директора тог предузећа - машинског инжењера Жарка Ђуришића. 

 

 

По завршетку седнице председник Скупштине Чедомир Јањића казао је да је једна од значајнијих тачака била она која се односила на Одлуку о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин на основу које ће се “Дани породице”, манифестација која је први пут одржана у Перлезу, сврстава међу манифестације значајне за град.

 


- Верујем да ће ове године она бити обележена, још масовније, да ћемо августа ове године имати веома лепу манифестацију. Данас смо на дневном реду имали и извештаје о раду установа и предузећа, а једна од важнијих тачака јесте и отуђење градског грађевинског земљишта у власништву Града Зрењанина. Велико је интересовање за градско грађевинско земљиште, како за колективну станоградњу, тако и за индивидуалну, а инвеститори се такође занимају за наше индустријске зоне. Такође, данас смо добили новог члана Градског већа, то је ново појачање у тиму градоначелника, то је човек са искуством и верујем да ће дати свој допринос бржем и ефикаснијем раду у Градској управи - рекао је Јањић.
 
    

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6564/SKUPSTINA_20_05_2022_00.jpg