Обавештење о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје Града Зрењанина

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 104/09 и 99/11) и тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник РС'', бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) и Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 115/21), Градска управа града Зрењанина 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД  ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
 
Део Јединственог бирачког списка за територију града Зрењанина, изложен је у седишту Градске управе града Зрењанина, ул. Трг Слободе, бр. 10, канцеларија бр. 13.
 
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
 
Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији града Зрењанина могу поднети Градској управи у времену од 08,00 до 14,00 сваког радног дана најкасније до дана закључења бирачког списка 31.12.2021. године. 
 
Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана одржавања републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, упис бирача у бирачки списак врши Министарство надлежно за послове управе. Захтев за промене у бирачком списку може се поднети непосредно надлежном Министарству или Градској управи. 
 
Грађани могу од расписивања републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 25.12.2021. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму  гласати по месту боравишта на територији града Зрењанина (изабрано место гласања). Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка. 
 
Посебно се позивају грађани са пребивалиштем на територији града Зрењанина, који ће  до 16.01.2022. године  стећи пунолетство, самим тим и бирачко право, да изврше увид у бирачки списак и по потреби захтевају неопходне промене у бирачком списку уз потребне доказе.
 
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита податка о личности. 
 
Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана. 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6310/Grad_0.jpg